společné nákupy
Projekt je svým rozsahem v České republice unikátní. Nabízí organizacím ve veřejném sektoru výhodné podmínky velkých odběratelů. Více informací...
regionpas
Projekt Region Pas nabízí běžným odběratelům energií a produktů výhodné podmínky pro jejich odběr prostřednictvím slevového systému. Více informací...
dostupné bydlení
Projekt nabídne rodinám zakoupení důstojného bydlení za výhodných podmínek. Více informací...
živnoparky
Projekt nabídne živnostníkům a dalším menším podnikům ucelený program podpory. Více informací...
miniprovozy
Projekt poskytne podporu pro přiblížení se zemědělců zákazníkovi. Více informací...

jídelna roku

Projekt se připravuje.
stadiony

Projekt se připravuje.

PARTNEŘI: Mendelova univerzita v Brně