dostupné bydlení
Bydlení ovlivňuje život rodiny

Připravujeme projekt Dostupné bydlení, který nabídne především mladým lidem s nejistým zaměstnáním a seniorům s příjmem ve výši, která jim neumožňuje splácet komerční úvěr, příležitost pořídit si důstojné bydlení za výhodných a dlouhodobě udržitelných podmínek.

Otázka zabezpečeného bydlení patří k nejdůležitějším předpokladům fungující rodiny. Nejistota, příliš vysoké náklady na bydlení, nevhodné nebo nevyhovující prostředí, tyto a další faktory ovlivňují kvalitu rodinného života. Člověk je však běžně nepociťuje, uvědomí si je, až se problémy s bydlením objeví.

Přitom problémy s bydlením musí v dnešní době řešit rodiny napříč celou společností. Příjem mnoha rodin totiž na běžný život vystačí, ale na pořízení vhodného vlastního bydlení jim už dostatek prostředků zbývat nemusí.


Situace s bydlením se proměňuje

Z důvodu deregulace nájemného, z finančních či dalších důvodů část českých rodin opouští velkometrážní byty a vyměňuje je za menší. V drtivé většině se jejich výdaje na bydlení sníží, proto nemají problém financovat standardní komerční hypoteční úvěry.

Jinou situaci však prožívají rodiny, kterým se v menších bytech například dramaticky zvýšilo nájemné, senioři nebo mladé rodiny, které svůj společný život teprve začínají. Tyto skupiny mají nabídku na trhu s bydlením do jisté míry omezenou.


Dostupné byty

Projekt Dostupné bydlení přichází s řešením založeným na vytvoření nabídky všeobecně dostupných bytů vytvořených revitalizací zbytného majetku státu, krajů a měst. Mezi objekty využitelné k projektu patří již opuštěné vojenské objekty, budovy uzavřených internátů, škol a další nevyužívané objekty odpovídající velikosti a dispozic.

Nevyužívané nemovitosti často končí v prodeji a naplno je namísto původního vlastníka využije jiný subjekt. Odprodej s sebou navíc často nese riziko, že bude tento objekt využit na jiný podnikatelský záměr a jeho ubytovací potenciál se stane pro mladé rodiny, rodiny s dětmi či seniory nedostupný.

Stát, respektive orgány místní samosprávy vstupují do projektu Dostupné bydlení jako investor a financují revitalizaci svého majetku z vlastních zdrojů nebo pro tento účel mohou využít například výhodné úvěry EIB.

Z pozice investora využívajícího vlastní kapitál dokáže stát, kraj či obec kontrolovat a garantovat úroveň nabízeného bydlení za výhodnějších podmínek, než jaké nabídne menší, například komerční poskytovatel bytů. U něj by si navíc mohla cílová skupina rodin pořídit byt do svého vlastnictví jedině pomocí komerčního, ale často obtížně přijatelného úvěru.

Projekt Dostupné bydlení v objemu přesahující řád tisíce bytových jednotek může mimo jiné ve výsledku výrazně snížit jednotlivým nájemníkům náklady na pořízení standardního bydlení na odpovídající úrovni.

V případě projektu Dostupné bydlení tedy může vlastník nevyužívané nemovitosti z pozice investora významně pomoci lidem v obtížné sociální situaci. Vedle dlouhodobého zhodnocení majetku dochází díky rozšíření bytového fondu tedy i k sociálnímu zhodnocení nemovitostí, kdy investor podpoří v rámci regionální komunity cílové skupiny nabídkou dostupných bytů. Ta by se však v případě prodeje nemovitosti nemusela nikdy objevit.

Vystavěné byty Dostupného bydlení budou cílové skupině klientů primárně sloužit k založení, udržení a rozvoji rodiny na začátku rodinného života. Dalším obdobím rodinného života, kdy může projekt Dostupné bydlení klientům pomoci vyřešit komplikace s bydlením, je okamžik na konci produktivního věku, kdy senioři s odchodem do důchodu přichází o svůj zaběhnutý příjem a mohou znovu začít řešit otázku financování nákladů bydlení.

Svou povahou tedy projekt Dostupné bydlení výrazně přesahuje dnes běžně využívané sociální bydlení a nabízí klientům kvalitní, dlouhodobě využitelné služby bez případné stigmatizace například lokalitou či dalšími atributy, které se se sociálním bydlením tradičně spojují.


Benefity pro investora

Prvním významným benefitem je zhodnocení obtížně prodejného majetku, na jehož udržování nemá investor dostatek prostředků. V mnoha případech končí obdobný majetek v prodeji pod cenou. V případě projektu Dostupné bydlení bude tento majetek revitalizován například prostřednictvím levných úvěrů z EIB.

Projekt Dostupné bydlení napomůže k rozpohybování trhu s nemovitostmi v lokalitě. Pomůže zvýšit reálnou nabídku bydlení v lokalitě pro cílové skupiny projektu. To s sebou druhotně přináší i možnost zvýšení zaměstnanosti v regionu (statisticky z investovaného 1 000 000,- Kč na vytvoření nabídky bydlení vznikají 3,2 pracovní místa). Zvýší se také (na až 55 % z investované částky) odvody do státního rozpočtu v lokalitě (zdravotní a sociální pojištění nájemníků, DPH aj.)


Benefity pro lokalitu/obec/region

Regionu přinese projekt Dostupné bydlení nové příležitosti pro podnikání. V průběhu kultivace prostor a budování bytových a doplňkových služeb dojde v lokalitě ke zvýšené poptávce po službách ve stavebnictví a dalších přidružených oborech, po dokončení a obsazení bytů dostupného bydlení dojde také k rozvoji návazných služeb. Ve výsledku pak projekt Dostupné bydlení bude vést ke zvýšení celkové ekonomické a sociální stability lokality.


Benefity pro rodiny

Zajištěním jedné ze základních potřeb dojde okamžitě ke zlepšení kvality života rodiny. Ta získá jistotu bydlení v důstojných podmínkách bez sociální stigmatizace.

Odpovídající velikost bytů zajistí také prostor pro mladší členy domácnosti, vhodné technické a sociální zázemí a kultura prostředí, v němž se budou byty dostupného bydlení nacházet, rodinám nabídnou kvalitní paletu služeb.

Garantovaná výše plateb nájemného s jasnou, fixní cenou od počátku bydlení umožní rodině žít na odpovídající úrovní beze strachu z nekontrolovatelně zvyšovaných poplatků z prodlení či nepříjemných změn v podmínkách, které bývají typické u mnoha komerčních produktů. Navíc rodina získá možnost po 20 - 25 letech odkoupit byt do osobního vlastnictví za poměrnou částku (tedy za částku po odečtení již vynaložených prostředků).


Modelové příklady splácení bytů

Byt 2+kk cca 45m2 při vstupní záloze 300 000,- Kč a měsíční platbě 5 000,- Kč po dobu minimálně 20 let (celková splacená částka za byt po 20 letech 1 500 000,- Kč).

Byt 3+kk 65m2 při vstupní záloze 500 000,- Kč a měsíční platbě 7 500,- Kč po dobu minimálně 20 let (celková splacená částka za byt po 20 letech 2 300 000,- Kč).

Po uplynutí tohoto období bude byt převeden do vlastnictví rodiny za poměrnou částku odpovídající zbývající hodnotě v řádu desítek tisíc korun.

Uvedené ceny jsou pouze modelové, konečná cena bytu i výše nájemného a kauce budou odviset od lokality bytu, technického řešení a dalších faktorů a budou vypočteny pro každou jednotlivou nemovitost zvlášť. V případě vyšších vstupních částek bude prodloužena doba splácení bytu, aby cílové skupině uchazečů zůstaly byty stále přístupné.

Ostatní náklady (energie, voda aj.) leží na rozpočtu rodiny. Výdaje za energie však lze snížit například zapojením do projektu Společné nákupy energií.