společné nákupy
SPOLUFINANCOVÁNO JIHOMORAVSKÝM KRAJEM
Pomáhají uspořit výdaje

Projekt „Společné nákupy energií“ je v České republice svým rozsahem unikátní projekt, který nabízí i menším organizacím ve veřejném sektoru výhodné podmínky velkých odběratelů.

Projekt přichází v době, kdy většinu rozpočtů obcí, měst, organizací, živnostníků i domácností limituje nedostatek finančních prostředků, a navazuje na moderní trend, kdy prostřednictvím společného nákupu obce a města soutěží o co nejnižší cenu energií. Společný nákup energií proto může nemalou část výdajů uspořit.

Cílem projektu je sdružit co největší počet obcí, měst a dalších organizací v rámci celé České republiky a hromadným nákupem elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze získat energie od distributorů za výrazně výhodnějších podmínek, než jaké by tyto organizace získaly při individuálním jednání.

Každý zájemce o společný nákup energií uzavírá smlouvu o společném nákupu, která mu v následujícím období umožní získat energie za sjednanou cenu a za podmínek vzešlých z nákupu energií na komoditní burze.

Uspořené prostředky mohou obce využít na jiné pro občany významné projekty, rozvoj infrastruktury, podnikání, školství a další potřebné investice.


V roce 2016 uspořeno přes 21 000 000,- Kč

V roce 2016 realizoval Organizačně správní institut, o.p.s. nákup energií pro více než 260 zapojených subjektů. Jejich celková úspora přesáhla 21 000 000,- Kč. Průměrná roční úspora výdajů za energie se u jednotlivých obcí a měst pohybuje podle velkosti od 15 000,- do 690 000,- Kč.


Základní údaje o projektu

 • Projekt realizuje Organizačně správní institut, o.p.s., na jižní Moravě probíhá od roku 2014.
 • V současné době projekt umožňuje zapojení kterékoliv obce či města z celé České republiky, primárně se soustředí zejména na Jihomoravský kraj a okolní kraje.
 • Celková úspora všech zapojených subjektů pro rok 2016 přesáhla částku 21 000 000,-Kč.
 • Průměrná roční úspora se podle velikosti subjektu pohybuje od 15 000,- Kč do 690 000,- Kč.
 • Organizačně správní institut, o.p.s. s energiemi neobchoduje, funguje jako centrální zadavatel.
 • Za své závazky vůči distributorům si ručí každý subjekt samostatně.
 • V případě problémů poskytuje Organizačně správní institut, o.p.s. partnerům v projektu svoji podporu.
 • Připravují se podmínky pro zapojení neziskových organizací, živnostníků, domácností i občanů.
 • Společný postup posiluje smluvní postavení jednotlivých účastníků k dodavatelům energií.

Jak nákup probíhá?

Platforma funguje neziskově na principu transparentnosti a férového jednání pro všechny zúčastněné.

 1. Obec nebo město podepíše Smlouvu o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. (dále jen OSIN).
 2. OSIN provede analýzu stávajících smluv mezi obcí a dodavatelem energií (tarify, odběrná místa, fakturační údaje). Na základě analýzy identifikuje OSIN minimální cenu, za kterou obec dosud nakupovala energie. Tuto cenu stanoví jako nejvyšší možnou cenu nákupu energií na burze. Díky znalosti cen energií na komoditní burze je OSIN z analýzy následně schopen vyčíslit předpokládanou výši úspory.
 3. Obec na základě smlouvy pověří OSIN nákupem energií na komoditní burze.
 4. OSIN jako centrální zadavatel provede soutěž o dodávky energií pro obce a města na rok 2015. Soutěž probíhá prostřednictvím dohodce na burze, kde v dnešní době nakupuje energie drtivá většina ministerstev i krajů. Výchozí odběrová cena bude stanovena s přihlédnutím na odebraný objem energie a její cenu získanou na komoditní burze v minulém roce. Díky sdruženým obcím (a většímu objemu nákupu) bude dosažená cena nižší než maximální možná cena stanovená úvodní analýzou.

Výhody pro odběratele

Samotný odběratel na nižší cenu energií nemusí dosáhnout, neboť nikdy neodebere potřebné množství energie. V rámci společného nákupu však každý získá přístup k ceně vycházející z „množstevní slevy“. Platí tedy, že v rámci společného nákupu odběratel prostředky vždy ušetří a může je efektivně využít v jiných investicích.


Výhody pro dodavatele

Společné nákupy nabízí výhody odběratelům i dodavatelům, neboť garantují větší množství zákazníků, a tím i vyšší odbyt a tržby. Více odběratelů najednou také sníží dodavatelům náklady např. na reklamu či administrativu. Díky úspoře může potom dodavatel snadněji nabídnout množstevní slevu.


Pro živnostníky i neziskovky

V další fázi počítáme s rozšířením působnosti projektu také pro neziskové organizace, živnostníky a další společnosti. V této fázi vyzve Organizačně správní institut, o.p.s. dodavatele k tvorbě speciálních výhodných tarifů pro živnostníky a neziskové organizace.


Region pasy

Současně se počítá s využitím právě startujícího projektu Region pasů, tedy registračních certifikátů, které po podpisu smlouvy (např. smlouvy o společných nákupech s OSIN) a následné registraci získá každá obec, město, organizace, domácnost, živnostník, nezisková organizace či další subjekt. Na základě Region pasů získají registrovaní odběratelé např. mimořádně výhodný tarif a podmínky při odběru energií či další komodity za zvýhodněné ceny z nabídky portfolia Region pasů.


Jak se do projektu zapojit?

Výše uspořených prostředků i sjednané podmínky závisí na velikosti společného nákupu. Platí tedy, že čím více obcí, měst či organizací se do projektu zapojí, tím výhodnější podmínky bude možné s distributory vysoutěžit.

Do projektu společných nákupů energií se lze zapojit okamžitě. Uzávěrka registrací partnerů projektu pro rok 2018 končí v září 2017.


Kde získat další informace?

V současné době nabízíme zájemcům uspořádání semináře pro obce v rámci regionu, na kterém vás seznámíme s podrobnostmi o projektu i možnostech, jak se do projektu společných nákupů zapojit. Máte-li zájem o uspořádání semináře nebo chcete získat podrobnější informace o projektu, prosím kontaktujte nás zde.

PARTNEŘI: Jihomoravský kraj SOM JM