PODPOŘIL JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Region Pas pomáhá rodinám uspořit

Projekt Region Pas nabízí běžným odběratelům energií, dalších komodit a produktů výhodné podmínky pro jejich odběr prostřednictvím slevového systému. Výši uspořených prostředků i podmínky, které nastaví jednotliví dodavatelé v rámci své nabídky, závisí na počtu držitelů Region Pasů. Čím více bude držitelů Region Pasu, tedy odběratelů-zájemců v rámci projektu, tím výhodnější nabídky jednotliví dodavatelé sestaví.


Slevový systém

Projekt Region Pas myšlenkově navazuje na projekt Společné nákupy, který umožňuje obcím využít výhod centrálního nákupu uskutečněného pro větší skupinu odběratelů. Projekt Region Pas obdobně využívá příležitostí, které dodavatelům otevírá velká skupina klientů-zájemců zapojených do projektu.

Region Pas přichází v době, kdy si většina domácností uvědomuje výši výdajů za energie a hledá cesty, jak tyto náklady snížit. Projekt Region Pas využívá moderního trendu slevových systémů a nabízí v pilotní fázi projektu běžným odběratelům příležitost uspořit prostřednictvím transparentní soutěže, kdy oslovení dodavatelé elektrické energie, zemního plynu a dalších komodit nabízí výhodné tarify pro držitele Region Pasu. Díky soutěži nabídek získají držitelé Region Pasu přístup k ceně energií, na kterou by v rámci běžných praktik na dnešním trhu nedosáhli.


Kdo může Region Pas získat?

Cílem Region Pasu je poskytnutí slev a dalších výhod občanům zapojených krajů a jejich obcí. Na základě registrace do projektu získají zdarma kartu Region Pas. Držitelé karty mohou následně využít nabídek tarifů energií, doplňkových služeb (např. telekomunikace) a produktů, které v pilotní fázi projektu poskytnou dodavatelé v rámci soutěže nabídek a transparentního výběru.

Držitelé Region Pasu se přitom nezavazují k povinnosti uzavřít smlouvu s dodavatelem na odběr některého z tarifů vítězné nabídky. Rozhodnutí, zda nabízeného tarifu využije, je plně na svobodné vůli držitele Region Pasu.


Základní údaje o projektu

 • Projekt realizuje Organizačně správní institut, o.p.s. (dále jen OSIN), v roce 2015 probíhá pilotní ověřování projektu v rámci tří obcí Jihomoravského kraje.
 • Region Pas může získat může získat každý občan starší 18 let v daném kraji.
 • Projekt podpořil Jihomoravský kraj.
 • OSIN s energiemi a dalšími komoditami, službami a produkty neobchoduje. Funguje jako správce slevového systému, který oslovuje dodavatele, na základě stanovených kritérií hodnotí předložené nabídky a zprostředkovává je držitelům Region Pasu.
 • OSIN vede centrální registr držitelů Region Pasu, zajišťuje registraci nových zájemců a vydává Region Pasy.
 • Každý člen slevového systému Region Pas získává nárok využít některý z nabídnutých jedinečných tarifů.
 • Smlouvu s dodavateli uzavírá a za své závazky vůči dodavatelům ručí každý držitel Region Pasu samostatně.
 • V případě problémů poskytuje OSIN členům slevového systému Region Pas svoji podporu.

Jak probíhá výběr dodavatelů?

Výběr dodavatele pro držitele Region Pasu funguje na principu transparentnosti a férového jednání pro všechny zúčastněné.

 1. OSIN jako správce systému Region Pas v prvním kroku pilotní fáze osloví relevantní subjekty, kteří na trhu se zvolenými komoditami a produkty obchodují, a požádá je o poskytnutí nabídky. V rámci předložené nabídky se zúčastnění dodavatelé zaváží poskytnout je všem členům systému Region Pas.
 2. Z předložených nabídek vybere OSIN nabídky na základě transparentních kritérií.
 3. Nabídky budou následně poskytnuty všem držitelům Region Pasu.
 4. Držitelé Region Pasu se na základě své svobodné vůle rozhodnou, zda nabídku v daném období využijí.
 5. Se zájemci z řad držitelů Region Pasu uzavře vítězný dodavatel smlouvu, v níž se zaváže dodržet podmínky své nabídky.

Výhody pro držitele Region Pasu

Běžná domácnost na nižší cenu za energie, doplňkové služby a produkty nemusí dosáhnout, neboť nikdy neodebere tolik energie a takový objem produktů, aby od dodavatele získala výraznější množstevní slevu. Pro držitele Region Pasu však vzniknou slevové nabídky dostupné každému účastníkovi. Podobu i podmínky poskytnutí ovlivní nejen velké množství potenciálních klientů, ale v pilotní fázi projektu také princip soutěže mezi oslovenými dodavateli. Z předložených nabídek bude v rámci výběru dodavatele zvolena vítězná nabídka.

Prostřednictvím Region Pasu tedy odběratel prostředky vždy ušetří, neboť se může sám odpovědně rozhodnout, zda je pro něj nabídka atraktivní.


Proč se zapojit do projektu Region Pas?

Výše uspořených prostředků i podmínky, které nastaví jednotliví dodavatelé v rámci své nabídky, výrazně ovlivňuje počet držitelů Region Pasu. Platí tedy, že čím více bude držitelů Region Pasu, tedy odběratelů-zájemců o speciální tarify na energie, doplňkové služby a produkty v rámci projektu, tím výhodnější nabídky jednotliví dodavatelé sestaví.


Kde získat další informace?

Projekt nyní probíhá v pilotní fázi ve spolupráci se třemi obcemi v Jihomoravském kraji. V současné době nabízíme zájemcům z řad občanů i zástupců obcí setkání, na kterém bude projekt představen včetně informací o tom, jak a za jakých podmínek lze Region Pas získat. Máte-li zájem o uspořádání setkání nebo chcete získat podrobnější informace o projektu, prosím kontaktujte nás zde.

PARTNEŘI: Jihomoravský kraj