OSIN

Organizačně správní institut, o.p.s. vznikl jako nezisková organizace s cílem propojovat postupy krajů, měst, obcí, neziskových firem, živnostníků a v neposlední řadě i domácností a jednotlivých občanů.

Český trh i celé české prostředí nefunguje v mnoha oblastech zcela optimálně a ti, kdo na něm působí, občas naráží na komplikace i při běžných každodenních aktivitách. Některé nastavené a běžně uplatňované modely fungování českého trhu mohou ve výsledku stavět subjekty do oboustranně nevýhodného postavení, které může nakonec zbytečně ztížit život oběma zúčastněným stranám.

Naším hlavním cílem je prostřednictvím projektů zlepšovat prostředí, v němž působí orgány státní správy, kraje, obce, města, společnosti, živnostníci a občané a nabízet běžně uplatnitelné modely a postupy, které pomohou zapojeným subjektům na trhu efektivně fungovat.

Dalším cílem Organizačně správního institutu, o.p.s. je poskytovat podporu a poradenství v jednak v oblastech centrálních nákupů, jednak v oblastech energetiky, bankovnictví, farmacie, telekomunikací, pojišťovnictví, marketingu, IT technologií a managementu.

Na základě již realizovaných projektů v uplynulých letech jsme zjistili, že je možné prostředí českého trhu a vztah mezi orgány státní správy, kraji, obcemi, městy, společnostmi i živnostníky kultivovat a v prostoru působit ve vzájemné součinnosti.